o nas

Rozwijamy świadomość kulturową
oraz wrażliwość na sztukę.
Prowadzimy działalność edukacyjną
i wystawienniczą.

Przełamujemy stereotypy kulturowe
oraz wspieramy różnorodność
w kontekście kulturowym,
społecznym i ekonomicznym.

ul. Poznańska 6/4, 30-012 Kraków
KRS: 0000417583,
NIP: 6762457273
REGON: 12256908500000


kontakt:

Menadżerka kultury, a przede wszystkim marszandka i miłośniczka sztuki współczesnej. Doświadczona mentorka w duchu idei slow management’u, wspierająca rozwój przedsiębiorczości wśród kobiet. Swoje pasje – sztukę oraz coaching – łączy dzięki takim inicjatywom jak fundacja Zona Art, której jest Prezeską, oraz galeria Strefa A. Wspiera młodych artystów, promuje oraz sprzedaje ich prace na rynku sztuki. Wyprodukowała szereg wystaw i inicjatyw kulturalnych w kraju i zagranicą. Doradza indywidualnie kolekcjonerkom i kolekcjonerom, a także instytucjom, które cenią rolę sztuki w relacji z biznesem.

EN : : Cultural events manager, and above all art dealer and lover of contemporary art. An experienced mentor in the spirit of the idea of slow management, supporting the development of entrepreneurship among women. She combines her passions – art and coaching – thanks to initiatives such as the Zona Art Foundation, of which she is the President, and the Strefa A Gallery, working under the foundation’s wings. She has produced a number of exhibitions and cultural initiatives in Poland and abroad. She advises individual collectors, as well as institutions that value the role of art in relation to business.

Małgorzata Błaszczyk
Prezeska Zarządu

tel.: +48 601 430 146
e-mail: malgorzata.strefaa@gmail.com

Artystka i kuratorka sztuki. Pracuje w technice kolażu. Porusza się najczęściej wokół pojęcia ekofeminizmu. Swój czas rozdziela pomiędzy twórczość artystyczną oraz pracę badawczą. Ukończyła fotografię na PWSFTviT w Łodzi oraz kulturoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Koordynuje projekty, głównie wystawiennicze, w ramach sektora kultury. Prowadziła w Krakowie Fundację TA i Galerię Feministyczną. Członkini Rady Programowej Fundacji im. Zofii Rydet.

EN : : Artist and art curator. She divides her time between artistic creation and research work. As an artist she uses collage and is most interested in the concept of ecofeminism. She graduated in photography at the PWSFTviT in Łódź (M.D.) and cultural studies at the Jagiellonian University (M.D.). As a curator and art producer, she coordinates exhibitions and other projects within the cultural sector. She ran the TA Foundation and the Feminist Gallery in Krakow from 2017 until the end of 2021. Member of the Programme Council of the Zofia Rydet Foundation.

Ewa Pasternak
Wiceprezeska Zarządu

tel.: +48 604 95 19 30
e-mail: ewa.strefaa@gmail.com

Historyczka sztuki, kuratorka wystaw sztuki współczesnej. Posiada wieloletnie doświad-czenie w organizowaniu wystaw sztuki współczesnej oraz w pracy redakcyjnej dotyczącej publikacji z zakresu sztuki współczesnej. Od roku 2005 jest kuratorką w Sosnowieckim Centrum Sztuki – Zamek Sielecki, Galeria Extravagance. Doktorantka Wydziału Filozofii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Organizowała i prowadziła dyskusje oraz spotkania dotyczące szeroko rozumianej kultury. Jest autorką licznych tekstów krytycznych, krytyczno-literackich oraz esejów o sztuce.

EN : : Art historian and curator of contemporary art exhibitions. She has many years of experience in organizing exhibitions of contemporary art and in editorial work on publications in the field of contemporary art. She is the author of numerous critical, critical-literary texts and essays on art. Since 2005 she has been a curator at the Sosnowiec Art Centre – Sielecki Castle, Extravagance Gallery. She is during her PhD at the Faculty of Philosophy of the Pontifical University of John Paul II in Krakow. She has organized and conducted discussions and meetings on, broadly understood, culture.

Adriana Zimnowoda
Wiceprezeska Zarządu

tel. +48 669 199 900
e-mail: adriana.strefaa@gmail.com