Projekty aktualne

Slow Management

Projekt Slow Management to nowoczesny nurt w zarządzaniu skupiający się na rozwijaniu poprzez sztukę i kulturę kluczowych cech menadżerskich takich jak samoświadomość, uważność, autentyczność, elastyczność, kreatywność i odwaga. Skupiamy się na humanistycznym podejściu do pracy i stylu zarządzania.

Elastyczność, otwartość oraz autentyczność to cechy współczesnego lidera, które pomagają kreatywnie kierować zespołem oraz podejmować wyzwania z zakresu zarządzania zmianą. Niektóre utarte schematy myślenia tylko pozornie wydają się nie do zburzenia – wystarczy jednak odrobina inspiracji oraz odpowiednie narzędzia, by szablonowe rozwiązania przekuć w innowację.

W ramach prowadzonego projektu, proponujemy wyjątkowe warsztaty, które wpisują się w nurt slow management.

Slow management to nowe podejście opierające się na triadzie: społeczeństwo – styl życia – sztuka.

To koncepcja, która proponuje skupienie się na cechach lidera XXI wieku oraz oferuje interdyscyplinarny rozwój. To nowe podejście w zarządzaniu, w którym liczy się szacunek do człowieka, różnorodność oraz uważność.  W ramach nurtu slow management stawiamy na bogactwo różnorodności, autentyczną satysfakcję z pracy i szacunek dla drugiego człowieka, w zgodzie z humanistycznym zarządzaniem.
Nasze autorskie warsztaty skierowane są do menedżerów średniego i wyższego szczebla oraz liderów, dla których samodzielne poszukiwanie rozwiązań będzie możliwością sprawdzenia się, a myślenie out-of-the-box stanie się synonimem interesującego wyzwania. Jednocześnie warsztaty są dedykowane osobom, które chcąc działać innowacyjnie, nie wiedzą, jak przekonać do tego swój zespół lub jak odnaleźć w sobie ukryty potencjał. Warsztaty zostały stworzone z myślą o osobach, które cechuje nieustanne poszukiwanie niestandardowych rozwiązań, świadomość siebie oraz upodobanie do sztuki. To właśnie sztuka jest głównym narzędziem, wykorzystywanym podczas wspólnej pracy na warsztatach. Staje się ona dla nas zarówno punktem wyjścia, jak i metodą, dzięki której będziemy rozwijać kompetencje menedżerskie.

Galeria Strefa A/ projekty online

Nienazwane

:::: English version below :::::

Galeria Strefa A działa od 2010 roku i do niedawna mieściła się w Krakowie. Aktualnie jest szeroko dostępna online, działając pod skrzydłami Fundacji Zona Art. Naszym celem jest promocja sztuki młodego pokolenia oraz prezentowanie dzieł artystów już uznanych. Profil galerii obejmuje pokazy indywidualne i zbiorowe, a także wystawy tworzone we współpracy z zewnętrznymi kuratorami. Naszym celem jest prezentowanie sztuki współczesnej w kontekście aktualnych kwestii społecznych i kulturowych. Ze względu na to, że obecnie skupiamy się na zarządzaniu sztuką – doradztwie dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych – wystawy prezentujemy tylko sporadycznie, a Galeria Strefa A nie posiada w chwili obecnej stałej przestrzeni wystawienniczej.

|| KONSULTACJE || DORADZTWO || 

Galeria oferuje profesjonalne doradztwo w zarządzaniu kolekcjami sztuki w oparciu o wiedzę z zakresu sztuki współczesnej oraz finansów. Dotyczy ono między innymi planowania spójnych i atrakcyjnych zbiorów oraz ich kompletowania. Obejmuje pomoc w nabywaniu dzieł sztuki o wysokiej wartości artystycznej oraz inwestycyjnej. Program kierowany jest do klientów świadomych faktu, że prywatna kolekcja sztuki jest źródłem zarówno prestiżu, jak i ogromnej wartości rynkowej. Jego celem jest także zwrócenie uwagi na rozwój świadomości kulturowej i kolekcjonerstwa sztuki, obecnie postrzeganego jako postawa odpowiedzialna społecznie, podkreślająca odwagę i wiarygodność. Galeria oferuje współpracę ze znanymi kuratorami i teoretykami sztuki, którzy zapewnią profesjonalne konsultacje w sprawie tendencji w sztuce współczesnej oraz na rynku sztuki. 

Artystki i artyści: Jacek Boczar, Ewa Kulka, Krzysztof Marchlak, Paweł Mendrek, Ewa Pasternak oraz Małgorzata Wielek-M.

W przypadku zainteresowania doradztwem z zakresu rynku sztuki lub zakupem dowolnego dzieła, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszą Ekspertką i Marszandką: Małgorzatą Błaszczyk. 
tel.: +48 601 430 146
e-mail: fundacja.zona@gmail.com

:::: English version :::::

|| About the GALLERY ||

Strefa A Gallery has been operating since 2010 and used to be located in Krakow. Now it is available widely online, working under the Zona Art Foundation’s wing. Our purpose is to promote the art of the younger generation and present works by already established artists. The profile of the gallery includes individual and collective shows as well as exhibitions by external curators. It is aimed at linking contemporary art with modern society and life issues or phenomena. Due to our present focus on art management – individual and institutional consulting or advisory – shows are held only occasionally and Strefa A Gallery has no permanent exhibition space. 

|| CONSULTANCY ||  ADVISORY ||

Gallery offers a professional art management program based on expertise in the field of art and finance. It concerns, among other aspects, the establishment of coherent and compelling art collections and their completion. It includes assistance with the acquisition of works of high artistic value and a good investment at the same time. The program is targeted at the customers aware of the fact that a private art collection is a source of both prestige and huge market value. We also put attention to the development of cultural awareness and art collecting which is now seen as a courageous, reliable and socially responsible attitude. Gallery offers collaboration with renowned curators and theoreticians of art who will provide professional consultation on the orientation of contemporary art and the art market.

Artists: Jacek Boczar, Ewa Kulka, Krzysztof Marchlak, Paweł Mendrek, Ewa Pasternak and Małgorzata Wielek-M.

If you are interested in art advising or buying, feel free to contact directly our Art Advisor & Dealer: Małgorzata Błaszczyk
tel.: +48 601 430 146
e-mail: fundacja.zona@gmail.com

Please keep track of our main social accounts:
Instagram || Facebook || LinkedIn

Projekty zrealizowane

Kino w Kuchni

Seans filmowy połączony z dyskusją, gotowaniem na żywo i degustacją w atmosferze wspólnej, dobrej zabawy.
Premierowy projekt artystyczny „Kino w kuchni” łączy w sobie kilka elementów kultury – od sztuki filmowej, przez sztukę kulinarną w wykonaniu mistrzów kuchni, po świadomą degustację posiłku.

Opracowany jest w taki sposób, by projekcji filmów z różnych części świata, tematycznie związanych z kuchnią, towarzyszył pokaz kulinarny na żywo, zakończony degustacją mistrzowskiego posiłku w wykonaniu jednych z najlepszych szefów kuchni działających w Krakowie.

Projekcjom towarzyszy wykład wprowadzający w tajniki kulturowe danego kraju, dyskusja oraz edukacja łącząca sztukę filmową z kulinarną.

Łączenie sztuki filmowej z kulinarną doprowadziło do wytworzenia nowego gatunku – kina kulinarnego, cieszącego się ogromnym powodzeniem na międzynarodowych przeglądach i festiwalach filmowych. Wybrane pozycje to zarówno kinowe sukcesy znakomitych reżyserów z doskonałą obsadą, jak też obrazy niszowe, nigdy w Polsce nie wyświetlane.

Projekt umożliwia poznanie innych kultur i stylów życia. Sztuka kulinarna staje się tu wyzwaniem artystycznym z pogranicza różnych doznań zmysłowych i jednocześnie kulturowych, bardzo głęboko zakorzenionych u podstaw naszych tradycji narodowych i mentalnościowych.

Projekty zrealizowane

Face the Taste

Wspólne smakowanie przeżyć w świecie dobrego stylu, sztuki, relaksu, znakomitego jedzenia i szlachetnych trunków.
Interesuje nas wszystko, co pozwala cieszyć się życiem, pobudza zmysły i wyobraźnię, co zaspokaja potrzebę piękna, wydobywając prawdziwe wartości, a jednocześnie wiąże się z tym, co ponadczasowe, i przy tym wyrafinowane. Taki dobór elementów, a przede wszystkim obecność ludzi, dla których te kwestie są niezwykle istotne, sprawiają, że atmosfera rodząca się podczas naszych spotkań jest unikalna.

Nasze propozycje zawierają się w skomponowanych przez ekspertów modułach tematycznych, jednak wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom chętnie je łączymy, poszerzamy i modyfikujemy przygotowując programy indywidualne.

Klasyczne już tematy, takie jak etykieta i savoir vivre, stanowią dla nas pretekst do wkroczenia w świat smakowych niuansów. Podczas degustacji win pogłębiamy wiedzę i wspólnie uczymy się swobodnego poruszania wśród niezliczonych możliwości oferowanych przez coraz większe grono producentów. Nie są naszą ambicją wyprawy w najdalsze zakątki świata. Interesują nas wizyty w miejscach nieodległych, lecz mimo to zaskakująco nietuzinkowych. Chcemy wspólnie z Państwem odkrywać perełki architektury, ukryte ogrody, wnętrza o niezwykłej atmosferze ożywione przez krakowskich twórców i restauratorów.